COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

Koda om kundupplevelsen.

Genom att skapa mening ur den digitala information som omger personer, organisationer och enheter kan f?retag n??exceptionella aff?rsresultat.

Utmana konventionerna med Code Halo-t?nkande

code-halo-book

Varje digitalt klick, svep, ”gilla”, k?p, kommentar?och s?kning skapar en unik virtuell identitet – n?got som vi kallar en Code Halo?.? Code Halos ?r viktiga f?r oss alla, och blir alltmer avg?rande f?r alla f?retags framg?ngar. En ny bok fr?n v?rt Future of Work-center avsl?jar hur organisationer kan skapa aff?rer med Code Halo-t?nkande. Du kan best?lla? Code Halos: How the Digital Lives of People, Things?nbsp?and Organizations are Changing the Rules of Business (John Wiley & Sons) p?:

H?MTA DET F?RSTA KAPITLET UTAN KOSTNAD – PDF (3 MB)

SAMMANFATTNING

code-rules-book

En strategi f?r ledning vid skiljev?gen

Dagens uppstickare vad g?ller int?ktstillv?xt och merv?rde vinner med en ny upps?ttning regler. De dominerar genom att hantera den information som omger m?nniskor, organisationer, processer och produkter – det vi kallar Code Halo?. Code Halos som anpassas skapar nya aff?rsmodeller i en f?ruts?gbar femstegsmodell som kan ta hela branscher till ”skiljev?gen”, en komprimerad tidsperiod d?r marknadsdominansen kan skifta dramatiskt fr?n veteraner i branschen till deras utmanare. I den h?r rapporten definierar vi de nya reglerna f?r framg?ng genom att avkoda betydelser och det framg?ngsm?nster som har vuxit fram.

DELTA I SAMTALET

Skaffa Code Halos-boken och Code Halos-appen som illustrerar skiljev?gsmodellen ytterligare och avsl?jar hur ditt f?retag kan g?ra ett avtryck kapa betydelse och uppn? framg?ng genom att inf?rliva Code Halo-t?nkande i den strategiska planeringen och utf?randet.

Code Halos? | Cognizant Sverige
tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 03/08/2017*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); } function floodPDF(downloadDescription,downloadReferrer){ //var check = '/content/cognizant-dotcom/sv-SE/latest-thinking/code-halos'; //console.log("check PDF Click",check); /*Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove Activity name of this tag: pdf_general-download URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://www.yizv1.com/tbd This tag must be placed between the and tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 11/29/2016*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); }