carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Accelerate your AI?journey

Learn why Cognizant was named a leader in the IDC Marketscape Artificial Intelligence Services 2019 Report.

DOWNLOAD THE ANALYST REPORT

Customer-Centric AI Solutions


F?retag som i grunden f?rst?r kundernas beslutsprocess, preferenser och bevekelsegrunder har en rej?l f?rdel gentemot dem som inte g?r det.?

Artificiell intelligens preciserar m?jligheter och levererar personliga insikter som l?ser komplexa aff?rsproblem och fr?mjar innovation. P? Cognizant hj?lper vi f?retag att n? ut till och interagera effektivare med kunderna med hj?lp av insiktsfulla och personanpassade anv?ndarinteraktioner f?r h?gre lojalitet, int?kter och tillv?xt.

Whether a company is experiencing overall business growth or seasonal, temporary growth, Cognizant’s AI predictive and scalable platform allows businesses to respond quickly and smoothly to changes in the market. We’re helping our clients create integrated, personalized user experiences to both engage and influence their customers. Imagine what AI can do for you.

L?sningar

INSIKT TILL AI

Fokusera p? dina aff?rsinsikter med genomgripande m?nniskocentrerad AI.

INSIKTER OCH INTELLIGENS OM BEDR?GERI

Bek?mpa och reducera f?rluster fr¨n bedr?gerier med intelligenta realtidsl?sningar.

CUSTOMER INTELLIGENCE

Samverka och interagera mer effektivt genom att skapa riktigt personliga upplevelser.

VERKSAMHETSINTELLIGENS

Integrera, analysera och f?ruts?g aff?rsresultat p? ett intelligent s?tt.

COGNIZANT ADAPTIVE DATA FOUNDATION

Konkurrera med digitalt invanda f?retag med en modern dataarkitektur.

PRODUKTINTELLIGENS

Optimera slutpunkt-till-slutpunkt-produkter och tj?nstlivscykler med insikter i flera kanaler.

KONVERSATIONSBASERAD AI

Konceptualisera och skapa transformativa r?stbaserade interaktiva tj?nster.

EVOLUTION?R AI

Skapa och utveckla snabbt prediktiva modeller f?r att producera helt nya l?sningar.

UPPT?CK DOLDA KAUSALA RELATIONER

F?rst? bias och prediktiva signaler i data.

PRODUKTER

BIGDECISIONS

Utnyttja analys och f? aff?rsinsikter.

BIGFRAME

Modernisera ?ldre plattformar och maximera effektiviteten.

I FOKUS

FAKTABLAD
G?ra AI mer responsiv och effektiv

F?r att kunna inf?ra AI i huvudverksamheten m?ste f?retag komplettera sina teknikframsteg med ett fokus p? styrning som ?kar etik och tillit. Utan detta kommer AI-initiativen misslyckas med att n? m?len och s?nka de aff?rsresultat som levereras av de konkurrenter som p? ett ansvarsfullt s?tt inf?rlivar maskinintelligens, detta enligt v?r senaste forskning.

VISA PDF
FAKTABLAD
V?gen till AI

Inf?randet av artificiell intelligens i aff?rssystem och processer ?r en resa som inte liknar n?got annat inom implementeringen av digital teknik. H?r f?ljer en process med fem steg f?r att lyckas med det.

VISA PDF
E-BOK
Snabbare aff?rstillv?xt och -resultat med AI

How 11 organizations are using artificial intelligence to accelerate decision-making, improve business processes, enhance user engagement, reduce costs and drive remarkable growth and profitability.

VISA PDF
BLOG
?tta s?tt att skapa en v?g till riktig och ansvarsfull AI

Strategi, etik och styrning – inte bara teknisk kompetens – ?r av st?rsta vikt f?r riktig och ansvarsfull AI. H?r f?ljer ?tta insikter om hur dessa faktorer genomf?rs p? r?tt s?tt.

L?S BLOGGINL?GGET
BLOG
New Year, New Roles: Eight AI Jobs That Will Ensure Success in 2019

Artificial intelligence is already helping to generate new jobs. Learn about eight AI job roles currently at work to help move businesses forward into the AI future.

L?S BLOGGINL?GGET
PERSPEKTIV
AI-brytpunkten: Balansera ansvarsfull utveckling och distribution med tillf?rlitliga resultat

F?r att kunna inf?ra AI i huvudverksamheten m?ste f?retag komplettera sina teknikframsteg med ett fokus p? styrning som ?kar etiskt anv?ndande och tillit.

SE PERSPEKTIV
FAKTABLAD
AI: redo f?r verksamheten

F?retag beh?ver transparens, tillit och personanpassning f?r att kunna uppt?cka hela potentialen med artificiell intelligens.?

VISA PDF

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.