carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

IOT OCH KUNSKAP. VI UTVECKLAR ANSLUTNINGARNA


IoT i verkligheten i digital hastighet

Smarta produkter och l?sningar som bygger p? IoT och nya 5G-system kommer snart att ber?ra alla aspekter av v?ra liv. En del kommer till och med att t?nka ?t oss. I flera branscher skapar f?retag som kopplar samman produkt, verksamhet och organisation v?rdefull information – vilket ger dem ?kad effektivitet, f?rb?ttrad produktivitet och nya produkter.

Cognizant g?r sakernas internet till verklighet och skapar kunskap genom att sammankoppla den digitala och fysiska v?rlden.

Idag ?r framg?ng liktydigt med att f? ut de b?sta idéerna till marknaden snabbare och att arbeta annorlunda f?r att skapa nytt merv?rde. V?ra digital- och produktutvecklingsarkitekter hj?lper kunderna att g? fr?n pilotl?sningar till produktion i f?retagsskala. Vi hj?lper f?retag att utveckla strategier och metoder f?r att implementera integrerade digitala initiativ och ekosystem som ger v?rde i varje steg.

Uppkopplade f?retag ?r beroende av m?nsklig kunskap. De levererar b?ttre kundupplevelser och ?kat merv?rde. De ger dig konkurrensf?rdelar. Anslutningsm?jligheten ?r nyckeln.

In i den digitala framtiden med sakernas internet

S? visar 14 f?retag i olika branscher verkligheten med skalad IoT och genererar anv?ndbara kunskaper som grund f?r h?gre niv?er och effektivitet, innovation och nya aff?rsmodeller.

SE E-BOKEN

NYA ARTIKLAR

PERSPEKTIV
Fler kunder med AI, maskininl?rning och IoT

Genom att blanda dessa tekniker f?r n?sta generation med f?retagsapplikationer kan kundtillv?nda f?retag effektivisera processer och ge support till kunderna p? nya s?tt.

FAKTABLAD
F?rena den fysiska v?rlden med den digitala och fr?mja det industriella IoT

Se hur det industriella sakernas internet (IIoT) f?r?ndrar konkurrenslandskapet f?r tillverkare och erbjuder en strategisk f?rdplan som v?gleder framst?ende organisationer n?r de implementerar IIoT i optimal skala.

PERSPEKTIV
S? f?rb?ttrar de digitala tvillingarna resurseffektivitet och prestanda i hela v?rdekedjan

F?r att skapa datadrivna strategier f?r produktdesign beh?ver industrif?retag omv?rdera sin verksamhetsmognad och teknikberedskap s? att de kan konkurrera i en datadriven v?rld d?r det virtuella sm?lter samman med det fysiska.



IDC har utn?mnt Cognizant som ledande i sin v?rldsomsp?nnande IDC MarketScape-bed?mning av konsult- och systemintegrationstj?nster n?r det g?ller "Internet of Things" I den nya rapporten erk?nns Cognizants breda IoT-kompentens och h?ga kundn?jdhet g?llande levererade portf?ljm?ssiga f?rdelar, utbud av priss?ttningsmodeller och kundtj?nst.

L?S RAPPORTEN

L?SNINGAR

SKAPA UPPKOPPLADE L?SNINGAR I INDUSTRIELL SKALA


N?r fysiska och digitala l?sningar sammanstr?lar p? fabriksgolvet, med 3D-skrivare, sensorer, robotar och maskininl?rning, f?rb?ttras effektiviteten, minskar driftstoppen och ?kar flexibiliteten. Det h?r blir en allt st?rre faktor i intelligenta produkter, d?r IoT-plattformar (sakernas internet) m?jligg?r fj?rr?vervakning, service n?stan i realtid och proaktiv f?ltservice.?

Vi ser det i nya industriella informationsekosystem, d?r traditionella f?retag har l?rt sig att tj?na pengar p? sina IoT-funktioner f?r att erbjuda nya datarika tj?nster.?

Var b?rjar du? Hur avg?r du vilken investering som ger st?rst avkastning? Vilka anv?ndningsfall ger st?rst v?rde? Hur g?r du fr?n pilot till storskalighet? Vilka ?r de ledande metoderna f?r att bygga en robust arkitektur och ritningar i stor skala? Vi har svaren och l?sningarna.

 • IOT-STRATEGI OCH R?DGIVNING

  FR?N VISION TILL GENOMF?RANDE

  IoT-aktiverade produkter ?r snart en del av v?r vardag. Oavsett vilken bransch du ?r verksam i och vilka kunder du levererar till ?r nyckeln till framg?ng i den nya, digitala v?rlden att ta dina b?sta idéer till marknaden. Det inneb?r att ha en aff?rsm?jlighet f?r IoT och r?tt resurser p? plats f?r att verkst?lla snabbt och leverera v?rde. V?rt team kan hj?lpa dig att identifiera och realisera m?jligheter l?ngs v?gen fr?n idé till marknad – samtidigt som du navigerar komplexiteten i dagens snabbt f?r?nderliga teknik.

  Tj?nster f?r IoT-strategi och r?dgivning

  Sakernas internet skapar nya tillv?xtm?jligheter och ?ndrar hur f?retagen drivs. Ta reda p? hur det kommer att p?verka f?retaget och huruvida du ?r redo.?

  VISA PDF

  Ansluten referensarkitektur och verktyg?

  F?retag kan distribuera framg?ngsrika IoT-program med bepr?vade arkitekturer, verktyg och metoder i f?retagsklass och undvika vanliga fallgropar vad g?ller implementering.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED FACTORIES

  UPPKOPPLADE FABRIKER MINSKAR KOSTNADERNA OCH ?KAR EFFEKTIVITETEN

  Tillverkare st?r inf?r aldrig tidigare sk?dade utmaningar fr?n global konkurrens, f?r?nderliga aff?rsmodeller, fler regelverk och stigande kundbehov. De m?ste leverera allt h?gre niv?er av kvalitet och mer kundanpassningsbara produkter till allt l?gre priser och uppfylla str?ngare s?kerhetskrav. Vi skapar en plattformsoberoende plan f?r att sammanf?ra informationsteknik och operativa tekniksystem genom smidig integration mellan fysiska maskiner, milj?er, produkter och f?retagssystemlager.

  Connected Factories

  L?r dig hur integrering av tillverkningsdata och processer med analys g?r kunder n?jda, m?jligg?r produkter och tj?nster med h?gre marginaler och effektiviserar tillverkning samtidigt som det s?nker kostnaderna f?r inventering, omarbetningar och underh?ll.

  VISA PDF

  Cognizant OnePlantTM

  Ta reda p? hur du ?ndrar tyngdpunkten i din silobaserade tillverkning mot ett mer integrerat ramverk som hanterar de nya kraven som massanpassning medf?r.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED PLACES

  OPTIMERA UTRYMME, ENERGI, TILLG?NGSPRESTANDA OCH
  SLUTRESULTATET

  Att utnyttja digitala anslutningar och IoT ?r framtiden f?r anl?ggningar, med l?gre omkostnader, en f?rb?ttrad kundupplevelse och starkare resultat som f?ljd. Digitala anslutningar p?verkar nu v?ra liv p? m?nga s?tt och ger nya sp?nnande m?jligheter f?r anl?ggningshantering vad g?ller att f?rb?ttra verksamhetens prestanda – med h?gre effektivitet, l?gre energikostnader och f?rb?ttrade milj?er f?r anst?llda och kunder. V?rt team erbjuder skr?ddarsydda tj?nster till fastighets?gare och operat?rer som kan anpassas till ditt globala ekologiska fotavtryck.

  Uppkopplade platser

  Byggnader h?ller p? att bli smarta. L?r dig hur du kan optimera fastighetshantering f?r att spara pengar, fr?mja verksamheten och f?rb?ttra kundupplevelsen.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED THINGS

  FORMA DEN NYA V?RLDEN AV PRODUKTUTVECKLING

  Bra formgivning utnyttjar m?nniskocentrerade principer ?ver hela produktlivscykeln, fr?n koncept till slutf?rande. Med v?ra l?sningar f?r produkttillverkning ser du framf?r dig och skapar uppkopplade produkter som fungerar smidigt inom ditt ekosystem och utnyttjar analys f?r att skapa v?rde. Vi tillhandah?ller nyckelf?rdiga l?sningar f?r design och utveckling av produkter f?r den digitala tids?ldern – fr?n insikter till design, fr?n utveckling till kvalificering och fr?n produkthantering till pilotproduktion.

  VISA VIDEO

  Connected Things Solutions

  L?r dig att omdefiniera n?sta generations produktutveckling som skapar h?gkvalitativa, uppkopplade produkter snabbare – samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och m?ter kundernas behov.

  VISA PDF

  Digital PLM

  Utnyttja det omvandlande aff?rsv?rdet i dina produktdata f?r att minska cykeltiderna, f?rb?ttra verksamheten och ?ka int?kterna, kundn?jdheten och marknadsandelen.

  L?S MER
 • COGNIZANT CONNECTED VEHICLES

  KUNDUPPLEVELSE P? MOTORV?GEN

  Dagens konsumenter ser sina fordon som en nyckelkomponent i en uppkopplad livsstil. Vi erbjuder l?sningar f?r att skapa nya aff?rsmodeller som ger driftseffektivitet och ?verl?gsna kundupplevelser i bilar, lastbilar och tung utrustning. Fr?n koncept till genomf?rande fokuserar v?ra l?sningar p? diagnostik, integration mellan mobil automation och hemautomation, s?kerhet samt br?nsleeffektivitet.

  VISA VIDEO

  En vision om bilindustrin runt?2025

  Det ?kade antalet autonoma funktioner och ett sjunkande intresse f?r ?garskap inneb?r att bilindustrin m?ste fokusera p? tre imperativ f?r mobilitet som definierar framg?ng ?r 2025.?

  VISA PDF

DE SENASTE IDéERNA

242 %

procent av tillverkningschefer s?ger att marknaden f?r sakernas internet kommer att v?xa till?2025. Vid det laget ?r sensorer och sakernas internet den digitalteknik som p?verkar tillverkningssektorn mest.

VISA PDF

V?RA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med v?rldsledande f?retag s? att vi kan ut?ka v?rt utbud av tj?nster och leverera helt?ckande l?sningar till kunderna. Strategiska allianser med v?rldsledande f?retag ger oss m?jlighet att erbjuda kompletta l?sningar f?r dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Sakernas internet p? Cisco
GE Digital
Hitachi Insight Group – IoT-l?sningar
Microsoft
Siemens
PTC

NYHETER

31 januari 2019
Cognizant utsedd till ledare inom tillverknings-PLM av IDC

”I den nya anslutna eran som lovar snabbare och b?ttre upplevelser st?r tillverkare inf?r utmaningen 'hur' de ska omvandlas f?r att uppfylla nya produktbehov och skapa aff?rsv?rde”, s?ger Jeff Hojlo, Program Director f?r Product Innovation Strategies p? IDC.

22 januari 2019
ET Auto i Indien: Cognizants Vice President f?r Connected Products demonstrerar vikten av industriell IoT

”Om de fr?msta akt?rerna v?ljer r?tt v?g genom att attrahera och beh?lla de b?sta medarbetarna och investera i n?dv?ndiga verktyg och tekniker medf?r IIoT en enorm potential f?r framtida tillv?xt inom tillverkningsbranschen”, skriver Madhuraj Jadhav, VP f?r Cognizant Connected Products.

20 juli 2018
Studenter fr?n Delft Technical University hoppas vinna SpaceX Hyperloop Competition med st?d av Cognizant

Cognizant Connected Products samarbetade med TU Delft University i hastighetsloppet f?r Atlas 01 Hyperloop-kapseln.

Mars 2018
Cognizant utn?mns till IoT Market Leader av ISG

I ISG Provider Lens? Internet of Things (IoT) kvartalsrapport f?r 2018 uts?gs Cognizant till marknadsledande inom fyra kategorier: IoT-tj?nster ?verlag, IoT inom sjukv?rden, IoT f?r uppkopplade bilar och IoT inom detaljhandeln.

01 februari 2017
IDC MarketScape utn?mner Cognizant till ledande akt?r inom konsulttj?nster och systemintegration f?r sakernas internet

I en ny rapport fr?n IDC MarketScape omn?mns Cognizants breda IoT-kompetens och h?ga kundn?jdhet

16 november 2016
I ny forskningsrapport fr?n HfS har Cognizant en plats i ”vinnarcirkeln” som IoT-tj?nsteleverant?r

I en oberoende analytikerrapport prisas Cognizants kompetens f?r andra ?ret i rad


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.