carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Frig?r digitala m?jligheter

F?NGA DEN DIGITALA KRAFTEN?OCH F? SNURR P? UPPLEVELSER OCH RESULTAT

Implementera digitala driftmodeller som gl?djer kunderna och f?rb?ttrar resultaten.

VI KAN F?RB?TTRA DEN OPERATIVA PRESTANDAN I DIN BRANSCH

INFRIA DET DIGITALA L?FTET


Dagens digitala ekonomi erbjuder en aldrig tidigare sk?dad m?jlighet att visualisera och bygga innovativa nya produkter, tj?nster och upplevelser som ?r skr?ddarsydda f?r att ligga steget f?re kundernas f?r?nderliga behov.

F?rlegade aff?rsmodeller ?r ett hinder f?r f?retagens omvandlingsinitiativ. De f?rs?mrar tillv?xten och f?rm?gan att h?lla takten med kundernas och marknadens krav.

Och endast f?retag som anv?nder flexibla, intelligenta och digitalt aktiverade processer kan leverera transaktioner som ?r p?tagligt mer personanpassade ?n konkurrenternas, samt upplevelser som ?vertr?ffar kundernas f?rv?ntningar.

Vi hj?lper dig att f?rnya och skapa digitala processer som inte bara h?jer prestandan, utan ocks? st?nger processklyftorna mellan kunder, leverant?rer och partner med hj?lp av automatisering, kunskap och processplattformar.

Resultatet: Tillsammans med v?ra kunder omdefinierar vi vad det inneb?r att vara digital i stor skala – f?rnyade processer, omstrukturerade arbetss?tt och omkonstruktion av processinfrastruktur i syfte att skapa en flexibel drift, effektivitet och aff?rstillv?xt.

Lyckas inom automatisering: konceptet som ger framg?ng

Automatiseringen och dess drivande faktorer ?r ett av de hetaste ?mnena i f?retagsv?rlden, men det ?r f? organisationer som fokuserar p? var man ska b?rja, hur maskinintelligens kan anv?ndas p? b?sta s?tt och var det ska till?mpas i verksamheten. Ett bra f?rsta steg ?r att f?rst? vilka processer som ?r redo f?r automatisering, och vilka som inte ?r det.

VISA PDF

COGNIZANT – EN ERK?ND LEDARE

 

DE SENASTE IDéERNA

Tj?nster

V?ND UPP OCH NED
P? MARKNADEN, MEN
INTE P? DITT F?RETAG

Vi hj?lper kunderna att omkonstruera, digitalisera, hantera och k?ra sina centrala aff?rsprocesser och introducerar b?ttre arbetss?tt som f?rb?ttrar kundupplevelserna, h?jer effektiviteten och s?nker driftkostnaderna s? att du f?r tydliga resultat och maximal tillv?xt.

Oavsett vilka aff?rsutmaningar du m?ter arbetar vi med funktioner som t?cker flera olika branscher och f?rb?ttrar de operativa resultaten.

F?RETAGSTJ?NSTER

Med v?r hj?lp kan organisationer anv?nda sina v?rdefulla resurser till att skapa snabb och stark tillv?xt genom sj?lvhanterade processer med h?gpresterande och kostnadseffektiva hanterade tj?nster.

BRANSCH- OCH PLATTFORMSL?SNINGAR

Vi ?tg?rdar problem med driftmodeller som s?nker tillv?xten och f?rhindrar omvandling, vilket ger aff?rsresultat som annars inte hade varit m?jliga.

INTELLIGENT PROCESSAUTOMATISERING

F?rst?rk personalstyrkan genom att ?ka produktiviteten och h?ja det intellektuella kapitalet samtidigt som on?digt administrationsarbete minskas.

$770B

i ?kade int?kter till 2018 tack vare digitalisering av processer.

L?S MER

IN THE NEWS

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

?Se vad digitala l?sningar kan g?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.