carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

VILL DU BLI AGIL?
BLI DIGITAL.


?r du redo att eliminera friktioner, snabba p? omst?llningen och ?ka int?kterna? D? ?r svaret ”Digital First”.

Vad hindrar omst?llningsarbetet p? dagens f?retag? I m?nga fall ?r det f?r?ldrade driftmodeller som skapar den typ av friktion som g?r processer sv?rhanterliga och driften kostsam.?

Cognizant hj?lper dig. Genom att ta bort den driftm?ssiga ineffektiviteten som sinkar tillv?xten hj?lper vi dig att skapa merv?rde och f?rb?ttra aff?rsresultaten. Med v?r branschkunskap och processexpertis visar vi dig hur du implementerar anv?ndningsklara branschl?sningar, plattformar och processer. Tillsammans underl?ttar de din digitala omst?llning till ett mer agilt f?retag.

Cognizants digitalcentrerade perspektiv p? omvandling handlar om att eliminera friktion och m?jligg?ra en mer agil, kundcentrerad och kostnadseffektiv drift.

Ordning i kaoset: en guide i fyra steg till den digitala omst?llningen

Med ett strukturerat arbetss?tt kan f?retag s?kerst?lla att de plattformar, program och processer som verksamheten bygger p? ?r anpassningsbara, flexibla och redo att leverera digitala varor.

 

SE PERSPEKTIV

DE SENASTE IDéERNA

L?SNINGAR

DIGITALKLARA BRANSCHPROCESSER


V?ra branschl?sningar och plattformar som bygger p? resultatorienterade kommersiella modeller levererar prestanda p? h?gre niv? till l?gre kostnad, vilket ger ?kade int?kter.

 • BANK- OCH FINANSTJ?NSTER

  TA KONTROLLEN ?VER FRAMTIDENS FINANSTJ?NSTER

  Vi hj?lper finansiella tj?nstef?retag att inf?ra nya driftmodeller f?r h?gre int?kter och kontroll av kostnader.

  L?S MER
 • KOMMUNIKATION

  SKAPA UPPLEVELSER SOM INSPIRERAR

  F?r telekommunikationsf?retag skapar vi ett starkt samband mellan driften och aff?rspraxis s? att de kan bli mer anpassade, f?ljsamma och komma n?rmare kundernas behov.

  L?S MER
 • OLJA OCH GAS

  VITALISERA DIN AFF?RSMODELL

  V?ra erbjudanden omfattar ekonomi- och redovisningsl?sningar, hantering av f?retagsresurser samt funktioner f?r processautomatisering. Vart och ett anv?nder Cognizants dom?n- och teknikkunskaper f?r att inf?ra ambiti?s automatisering.

  L?S MER
 • SJUKV?RD

  UT?KA PROCESSER OCH GE B?TTRE PATIENTV?RD

  Digitalisering av v?rdprocesser ?terf?r verksamhetens fokus tillbaka d?r det b?r vara – p? v?rd av patienter.

  L?S MER
 • AUTOMATION F?R LOGISTIKPROCESSER

  FRIG?R DISTRIBUTIONSKEDJANS V?RDE

  Vi samarbetar med Cognizant och ledande partnerl?sningar och anv?nder de senaste digitala verktygen f?r att optimera verksamheter inom ekonomi och redovisning, digital processautomation, fj?rr?vervakning av resurser, hantering av f?rs?rjningskedjan och mer.

  L?S MER
 • MEDIA OCH UNDERH?LLNING

  UT?KA, ATTRAHERA, ENGAGERA

  Vi hj?lper ledande medie- och underh?llningsf?retag att humanisera processer som ?r centrala f?r verksamheten s? att de kan erbjuda en mer personlig och ?vertygande kundupplevelse.

  L?S MER
 • BIOVETENSKAP

  GE VETENSKAPEN ST?RRE P?VERKAN

  Vi ger f?ruts?ttningarna f?r nya arbetss?tt som hj?lper biovetenskapsf?retag att f?rb?ttra processer, anamma ny teknik och ?ka sin konkurrenskraft p? dagens globala marknader.

  L?S MER
 • F?RS?KRINGAR

  KR?V DIN DIGITALA F?RDEL

  Vi g?r det m?jligt f?r f?rs?kringsbolag att f?rb?ttra befintliga processer och inf?ra nya operativa modeller som skapar tillv?xt och minskar risken.

  L?S MER
 • AUTOMATION INOM TILLVERKNING

  INNOVERA F?R FRAMG?NG

  Branschens b?sta praxis och digitala tekniker som robotprocessautomation, molnbaserade plattformar och analys kan hj?lpa tillverkare att f? en snabb start f?r produktiviteten. Vi fokuserar p? ekonomi och redovisning, fj?rr?vervakning av resurser, hantering av f?rs?rjningskedjan och kundservice.

  L?S MER
 • DETALJHANDEL

  INSPIRERA TILL FLEXIBEL SHOPPING

  Kontinuerliga prisfluktuationer, h?rd konkurrens och st?ndigt f?r?nderliga krav p? mer innovativa produkter ?r alltj?mt en utmaning f?r ?terf?rs?ljare. Genom att digitalisera s?ljprocesserna kan f?retag snabbare och b?ttre svara p? kundernas behov och marknadens signaler.

  L?S MER
 • HOTELL OCH RESTAURANG

  M?JLIGG?R SMIDIGA RESOR

  V?ra tj?nster utnyttjar den senaste digitala tekniken och hj?lper v?ra kunder inom rese- och hotellbranschen att skapa ett n?rmare samband mellan processer och kundupplevelsen samt minska driftkostnaderna.

  L?S MER
 • GAS, VATTEN OCH EL

  NYA VALM?JLIGHETER F?R KUNDER

  Allm?nnyttiga f?retag ?r allt mer konkurrensinriktade och betraktar kundupplevelsen som den viktigaste aspekten vad g?ller att vinna ?ver och beh?lla lojala kunder. Vi hj?lper kunder att skapa en digitalt inriktad strategi baserad p? erfarenhetsf?rvaltning, automation och artificiell intelligens.

  L?S MER
 • TEKNIK

  OPTIMIZE GLOBAL CX WITH AGILE OPERATIONS

  We couple cutting-edge technologies with human-centric elements that enable you to deliver a superior digital platform experience.

  L?S MER

45 %

av alla IT-projekt ?verskrider budgeten, 7?% levereras sent, och hela 56?% lever inte upp till de utlovade f?rdelarna. Otillr?cklig implementering av aff?rsprocesser ?r en stor orsak till det.

VISA PDF

IN THE NEWS

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.