carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

VARF?R IPA?
H?GRE ROI.


Robotprocessautomation? Visst. Men med r?tt strategier, verktyg och kunskaper kan intelligent automatisering ?ka prestanda och skapa verkligt merv?rde och avkastning.

Du k?nner till riskerna med inaktuella manuella processer: de f?rsv?rar storleksanpassning, leder till sl?seri med dyrbara personalresurser och skapar ineffektivitet och fel som f?rs?mrar resultaten och l?nsamheten. Svaret ?r intelligent processautomatisering. Med vad ska automatiseras? Hur ska det automatiseras? Hur ska det g?ras intelligent? Utan r?tt planer, verktyg och resurser kan ditt arbete med IPA orsaka mer skada i f?retaget ?n det g?r nytta.

Cognizant kan hj?lpa till. V?ra IPA-l?sningar g?r dina processer smartare. Vi h?jer arbetsstyrkans produktivitet genom att automatisera inte bara enkla uppgifter, utan ocks? aff?rsprocesser, fr?n b?rjan till slut. Vi erbjuder IPA-l?sningar som kombinerar robotprocessautomation med maskininl?rning och kognitiva tekniker f?r att skapa intelligenta verksamheter som ger ?kar produktiviteten.?Resultatet blir effektivare aff?rsverksamhet och kundupplevelser – samt en effektivare och mer kostnadseffektiv drift.?

Intelligenta l?sningar f?r processautomatisering

Ut?ka din automationshorisont – och din avkastning – med Cognizants omfattande intelligenta automationsl?sningar.

SE ?VERSIKT AV ERBJUDANDE

DE SENASTE IDéERNA

M 700$

kan processledare vinna p? r?tt digitala beslut

L?S MER

L?SNINGAR

ELIMINERA VARDAGLIGA UPPGIFTER. H?J PRODUKTIVITETEN.


V?ra agnostiska l?sningar ?r konfigurerade att integreras s?ml?st med din unika verksamhet och underliggande teknik. Som marknadsledare har vi kompetens f?r att implementera automatiseringsprocesser och harmonisera ?ldre tekniker f?r ett responsivt digitalt stamn?t.

 • F?RETAGSAUTOMATISERING

  EFFEKTIVISERA ARBETSFL?DEN MED F?RETAGSAUTOMATISERING

  Cognizant Enterprise Automation ger kunderna allt de beh?ver f?r att maximera v?rdet fr?n sitt automatiseringsarbete.

  V?rt erbjudande f?r f?retagsautomatisering t?cker robotikprocessautomatisering, artificiell intelligens, maskininl?rning, smart analys och andra ledande tekniker, s? att du f?r de verktyg och tj?nster som beh?vs f?r automatiseringens ekosystem.

  Vi hj?lper till att automatisera repetitiva uppgifter och helt?ckande processer, skapa intelligenta verksamheter som t?nker och l?r sig samt ?verbrygga klyftorna inom funktioner och mellan kontor f?r att n? n?sta omvandlingsniv?.

  Cognizant Enterprise Automation omfattar r?dgivningstj?nster f?r att hj?lpa till med vision, strategi och planering, professionella tj?nster f?r implementering och omvandling samt hanterade tj?nster f?r underh?ll och optimering s? att du f?r allt som beh?vs f?r hela processen.

   

 • OPERATIVA INSIKTER

  TILLVARATA KUNSKAPER OCH P?VISA NYA M?JLIGHETER

  I takt med att de analytiska funktionerna ut?kas f?r f?retag fler s?tt att ?vertr?ffa kundernas f?rv?ntningar. Integrerad analys omfattar ?processer? fr?n b?rjan till slut och ger den kunskap du beh?ver f?r att ligga steget f?re kunderna och konkurrenterna.

  Operationell analys blir ett oerh?rt kraftfullt verktyg n?r det anv?nds strategiskt. F?retag kan tillvarata insikter f?r att hitta nya s?tt att betj?na kunderna, nya produkter och tj?nster att utveckla och nya resultat att efterstr?va, till exempel m?jlighet att skapa nya int?ktsk?llor och kostnadsbesparingar.

  Och med r?tt datastrukturer och kunskapssystem kan f?retag automatisera hur de anv?nder analys genom att anpassa sig till kunderna och leverera h?ggradigt personanpassade upplevelser.

 • AUTOMATISERING SOM TJ?NST

  AUTOMATISERA REPETITIVA ARBETSMOMENT OCH FRIG?R INNOVATION

  Robotics-as-a-Service (RaaS) ?r den mest avancerade automatiseringen av robotprocesser som levereras som tj?nst f?r h?ga volymer av m?nskliga arbetsmoment.

  Till skillnad fr?n befintliga automatiseringsverktyg kan det ers?tta alla personhanterade processer som inte kr?ver m?nskligt omd?me. Robotarna sk?ter fler typer av arbete, vilket g?r att personalen kan fokusera p? processer som kr?ver interaktion mellan m?nniskor. Robotarna distribueras p? virtuella datorer med programmen som de interagerar med, och distributionsmodellen f?ljer kundkraven.

  RaaS m?jligg?r enhetliga resultat, snabbare bearbetning, f?rre fel, h?g skalbarhet samt f?rb?ttrad efterlevnad och sp?rbarhet.

  Cognizant hj?lpte ett ledande globalt sjukv?rdsf?retag att spara 1?800?000?dollar i arbetskostnader f?r daglig produktion ?ver en 3-?rsperiod. Dessutom anv?nde en leverant?r av nationella v?rdregister RaaS f?r att g?ra handl?ggningsprocessen f?r anspr?k betydligt snabbare, vilket minskade arbetskostnaderna med 70?%.

IN THE NEWS

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.