carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

H?j din egen ribba

TEKNIKRIBBAN H?JS. ANTAR DU UTMANINGEN?

Dagens kunder kr?ver mer av sina IT-l?sningar ?n n?gonsin tidigare. Kan dina program leverera den digitala anv?ndarupplevelse som kunderna vill ha?? ??

AVLASTA GAMLA SYSTEM OCH FRIG?R V?RDE


F?rverkliga den digitala omvandlingen genom att f?renkla, modernisera och skydda programmilj?n.

Kundernas f?rv?ntningar p? tekniken ?kar snabbt –?och sprids lika snabbt till f?retagslandskapet. IT-organisationens komplexitet st?r kanske i v?gen f?r dina aff?rsm?l. Hur hanterar du (eller eliminerar) den h?r ”arvsskulden” och frig?r v?rde f?r att driva p? den digitala omvandlingen och utveckla n?sta generations funktioner?

V?ra programtj?nster kan leverera program- och underh?llstj?nster som ?r s?rskilt utformade f?r att skapa mer effektivitet och ?ndam?lsenlighet.

Resultat: Du kan bygga anpassningsbara plattformar f?r digital omvandling i f?retaget.

SE V?RA ERBJUDANDEN

Framg?ngsm?nster: l?rdomar vid implementering av DevOps f?r f?retag?

Ta reda p? de vanligaste orsakerna till misslyckanden med DevOps och hur du lyckas med DevOps f?r f?retag.

VISA PDF

L?SNINGAR

PROGRAM UTG?R GRUNDEN TILL OMVANDLING


Dagens f?retag genomg?r radikala f?r?ndringar p? grund av den snabba ?kningen av ny digital teknik, aff?rsmodeller i f?r?ndring och f?r?ndrade preferenser hos kunderna. Nu n?r IT skiftar fokus fr?n att vara teknikcentrerad till att bli v?rdecentrerad beh?ver du en specialanpassad portf?lj som ?r b?de snabbr?rlig och framtidss?krad f?r att f?renkla, modernisera och skydda dina program – och bana v?g f?r digital omvandling.

 • PROGRAMUTVECKLING

  BYGG ETT STARKT STAMN?T

  IT-ledare anv?nder Cognizants programutvecklingstj?nster till att bygga kraftfulla, digitalklara IT-stamn?t med l?g total ?gandekostnad, och samtidigt optimera befintliga system.

  Utveckling ?ver hela livscykeln

  Cognizant tar fullt ansvar f?r analys, design, implementering, testning och integrering av dina system. Vi till?mpar samarbetsinriktad utveckling och analyserar, designar, implementerar, testar och integrerar system tillsammans med din IT-personal.

  Implementering av COTS/paket

  V?r bepr?vade metod ?r helt?ckande och b?rjar med val av r?tt l?sning genom objektiv utv?rdering av f?ruts?ttningarna f?r integrering, gr?nssnitt, datakonvertering, migrering och produktionsst?d efter ?verg?ngen. Vi anv?nder de b?sta acceleratorerna och verktygen f?r datakonvertering, testning och utformning av gr?nssnitt.

  Plattforms-/produktuppgradering

  Vi anv?nder en strukturerad metod och standardiserade verktyg f?r att f?renkla plattforms- eller produktuppgraderingsprocessen lokalt eller i molnet. V?ra experter hj?lper dig att med bepr?vade funktioner genomf?ra uppgraderingen snabbare, till l?gre IT-kostnad och med mindre aff?rsrisk.

  Portal- och inneh?llshantering

  Vi erbjuder f?retag portall?sningar som omfattar webbinformationsportaler, e-handelsportaler och kunskaps- och informationsportaler. Standardiserad och bepr?vad integrering med f?retagsapplikationer (ERP/SCM) och s?kerhets- och f?rvaltningsl?sningar s?kerst?ller att du f?r inneh?llet som beh?vs.

  Modernisering av ?ldre aff?rssystem: Fem s?tt att reagera p? marknadskrafter

  Cognizant har en bepr?vad metod f?r modernisering av befintliga system. Vi kombinerar verktyg, ramverk och processer med vertikala dom?ndjup f?r att kunna tillgodose aff?rs- och IT-anv?ndarnas verksamhetskritiska funktions- och databehandlingsbehov, samtidigt som vi m?jligg?r flexibilitet, anv?ndbarhet och kostnadsf?rdelar.?

  VISA PDF
  Systemintegrationstj?nster

  V?ra integreringsl?sningar bygger p? m?nga ?r av bransch?vergripande erfarenhet och teknikexpertis. V?ra l?sningar ?r genomg?ende skalbara och baserade p? nya plattformar s?som molnet och virtuella servrar. De anpassas enkelt till framtida behov.

  Utveckling av mobila applikationer

  Cognizant erbjuder en portf?lj av verktyg och tj?nster f?r mobila f?retag som h?ller j?mna steg med kunderna. V?ra leveranstj?nster f?r?ndrar ditt s?tt att designa och utveckla mobilapplikationer –?fr?n UI-design och -testning till dataintegration och s?kerhet.

  Betj?na den individualiserade marknaden i en tid av ”mobila jag”

  Fortsatta framsteg inom mobil teknik, i kombination med den enorma tillv?xten inom mobil handel, g?r att ?terf?rs?ljare vill omvandla praktiskt taget varje aspekt av verksamheten f?r att tillgodose kundernas krav p? mer anpassade och sammanhangsrelevanta shoppingupplevelser –?som ?ger rum n?r och var som helst.

  UR V?RT PERSPEKTIV
 • APPLIKATIONSV?RDEHANTERING

  ANV?NDBARA OCH ?NDAM?LSENLIGA

  Cognizants tj?nster f?r hantering av programv?rde ger en branschanpassad och integrerad metod f?r hantering av dagens IT-behov. Det g?r att din organisation kan optimera kostnader, f?rb?ttra f?ruts?gbarheten och leverera aff?rsresultat som m?jligg?r digital omvandling och s?kerst?ller en framg?ngsrik slutanv?ndarupplevelse p? f?ljande s?tt:

  Eliminera belastningar fr?n gamla program

  Belastningar fr?n gamla program kan ?ka underh?llsutgifterna. Det ?r d?rf?r viktigt att ha en strukturerad metod f?r att bromsa dem.?Cognizants ramverk f?r hantering av programvaruskulder bidrar till att identifiera, klassificera och eliminera belastningar med gamla program (tekniska, funktionella, operationella och kunskapsm?ssiga), minska det manuella arbetet, ?ka motst?ndskraften och f?rkorta tiden till v?rde. Den h?r metoden, i kombination med proaktiva aktiviteter som programst?rkande ?tg?rder, sj?lvkorrigering och problemhantering, g?r det enklare f?r dig att effektivisera arbetet.

  Automatisera det som inte g?r att ta bort

  Minskad anstr?ngning genom AI-driven robotikautomatisering ger?b?de kostnadsf?rdelar och korrekta resultat. N?r du kombinerar prediktiv analys med smart kunskapshantering kan du f?rb?ttra genomstr?mningen och f?rkorta tiden till v?rde. Open Architecture Application Management Automation fr?n Cognizant HiveCenter?bidrar till att f?rb?ttra anv?ndarupplevelsen, optimera underh?llskostnaderna, ?ka tj?nsternas f?ruts?gbarhet och f?rhindra l?sningar till specifika leverant?rer.

  Industrialisering genom standardisering

  Cognizant uppn?r ett branschanpassat och integrerat tillv?gag?ngss?tt genom att standardisera tj?nsteleveranserna med en serie ramverk som kallas Cognizant AVMplus?. D?rigenom kan f?retag f?rverkliga det dubbla mandatet att h?ja effektiviteten och leverera b?ttre resultat.

  Synergieffekter f?r arbetssilor

  Cognizant agerar proaktivt f?r att ?verbrygga klyftan mellan silor i IT-organisationens program-, infrastrukturs- och aff?rsprocesstj?nster –?och sedan h?rleda synergier bland dem. Med hj?lp av v?r Integrated Service Management Office (ISMO) utvecklar vi en stabil styrningsmekanism som s?kerst?ller att IT-verksamheten anpassas till dina aff?rsm?l.

  Omvandla och uppn? aff?rsv?rde

  Vi underl?ttar din digitala omvandlingsresa med en strukturerad metod som g?r det enklare att ta fram en omfattande IT-skiss och ett index f?r digital beredskap. Med hj?lp av rationaliseringsmodellerna och moderniseringstekniken i v?r programportf?lj kan du arbeta med f?rebyggande underh?ll, anpassa dig b?ttre till molnl?sningar och vrida IT-kompassen mot aff?rsresultat.

  VISA VIDEO L?S MER
 • AGILE-DEVOPS

  SKAPA F?RETAGSAGILITET

  Cognizant hj?lper dig att leverera snabba, holistiska och radikala f?r?ndringar f?r att f?renkla, modernisera och omvandla verksamheten till ett digitalt f?retag. Med omfattande erfarenhet av Agile och DevOps, i kombination med OCM och modern teknik, hj?lper vi bortom lokaliserad implementering av Agile och DevOps f?r h?gre agilitet i f?retaget.?Vi st?ttar under hela Agile- och DevOps-resan genom v?ra konsult-, omst?llnings- och exekveringstj?nster. Vi minskar till exempel risken i samband med leverans genom praktisk, pragmatisk v?gledning, framsynthet och genom att underl?tta Agile- och DevOps-arbetss?tten f?r ledningen och teamen.

  VISA VIDEO
  Agil implementering

  Vi hj?lper kunderna att introducera och anpassa agila arbetss?tt med hj?lp av skr?ddarsydda l?sningar som uppfyller aff?rskraven. Vi hj?lper f?retaget att genomf?ra kvalitetsprojekt fr?n b?rjan till slut med hj?lp av v?ra experter p? distribuerade agila modeller och h?gutbildade, kvalificerade och passionerade agila fullstacksteam.

  DevOps-implementering

  Vi hj?lper kunderna att implementera DevOps med hj?lp av v?r DevOps-plattform och relaterade plattformsbaserade tj?nster. Med v?ra DevOps-l?sningar kan programutvecklare, infrastruktursadministrat?rer och personal inom kvalitetss?kring och drift enkelt och ofta samarbeta i syfte att f?rebygga potentiella problem. De kan ?ven proaktivt inkorporera feedback under hela utvecklingsprocessen.

  VISA VIDEO

NORDICS COGNIZANT BLOG

DE SENASTE IDéERNA

V?RA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med v?rldsledande f?retag s? att vi kan ut?ka v?rt utbud av tj?nster och leverera helt?ckande l?sningar till kunderna. Strategiska allianser med v?rldsledande f?retag ger oss m?jlighet att erbjuda kompletta l?sningar f?r dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant ?r Premier Consulting Partner f?r AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS f?r sjukv?rd och biovetenskap, finansiella tj?nster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omst?llning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 ?r och fokuserar tillsammans p? att s?tta kunden i centrum. Vi hj?lper kunderna att f?rnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer f?r att kunna frig?ra ny potential med ett f?rh?llningss?tt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

NYHETER

L?s mer om oss
Se alla nyheter fr?n Cognizant

H?ll dig uppdaterad om vad som h?nder p? Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.