carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

S?KERHET I EN TIDS?LDER D?R ALLT ?R DIGITALT


Eliminera svaga punkter i s?kerheten och accelerera innovationen, omvandlingen och tillv?xten.

Inaktuella s?kerhetsl?sningar. Sofistikerade cyberhot. ?kande efterlevnadskrav. Det h?r ?r n?gra av de s?kerhetsutmaningar som dagens f?retag beh?ver hj?lp av hantera – de beh?ver en proaktiv partner som kan f?rutse och neutralisera hot innan de f?rverkligas.

P? Cognizant betraktar vi s?kerhet som startpunkten f?r att leverera de resultat som ledande globala organisationer kr?ver. V?ra helt?ckande s?kerhetsl?sningar kombinerar gedigna dom?n- och branschkunskaper med en framtidsinriktad metod som omfattar tj?nster f?r r?dgivning och omvandling samt hanterade tj?nster. Vi erbjuder den framf?rh?llning och expertis som kr?vs f?r att l?sa dina mest komplexa utmaningar.?

Genom att tillhandah?lla en 360-gradig ?verblick ?ver organisationens s?kerhetsekosystem kan Cognizant identifiera och eliminera dagens s?rbarheter – samtidigt som vi ?ven uppt?cker och l?ser framtida hot – s? att du kan p?skynda f?retagets innovation, omvandling och tillv?xt.

SE V?RA ERBJUDANDEN

L?SNINGAR

S?KRA FRAMTIDEN


Helt?ckande s?kerhetsl?sningar

Cognizants helt?ckande s?kerhetsl?sningar kombinerar gedigna dom?n- och branschkunskaper. V?r framtidsfokuserade strategi ger dig tryggheten med en s?ker milj? s? att du kan agera snabbare, vara dj?rvare och lyckas i framtiden.

 • HANTERING AV HOT OCH S?RBARHET

  MINSKA RISKEN, F?RB?TTRA MOTST?NDSKRAFTEN

  Med Cognizant Securitys serie av tj?nster f?r hantering av hot och s?rbarheter kan du testa och hantera s?rbarheter i dina n?tverk, system och applikationer – vilket hj?lper dig att minska risken och f?rb?ttra motst?ndskraften.?Hantera dagens utmaningar och f?rbered dig inf?r framtiden genom att identifiera befintliga och framv?xande hot och s?rbarheter som kan orsaka problem.

 • Digital identitet

  HELT?CKANDE ?TKOMST F?R LEGITIMA ANV?NDARE

  N?r du ?verg?r till en digital aff?rsmodell och anv?nder molnet alltmer ?r det viktigare ?n n?gonsin att s?kerst?lla identiteter och kontrollera ?tkomst i och med att ?ldre l?sningar blir inaktuella. Med Cognizant Security's Digital Identity kan du distribuera en agil l?sning som ?r mycket skalbar, st?rker ditt cyberf?rsvar och samtidigt m?jligg?r den effektiviserade anv?ndarerfarenhet som kunderna f?rv?ntar sig av enheten som de v?ljer.?

  F?rb?ttra s?kerhetsmetoden f?r privilegierade konton med r?tt expertis, kostnad och tid till v?rde. Titta p? beg?ran: hanterad av privilegierad ?tkomst som en tj?nst (PAMaaS).

  TITTA NU
 • CYBERMOGNAD

  OPTIMERA DINA S?KERHETSINVESTERINGAR

  IT-s?kerhetsteam ?r ?verbelastade av gamla system och s?kerhetskontroller, varav m?nga ?r otillr?ckliga f?r distribuerade digitala milj?er.? V?ra Cyber Maturity-tj?nster hj?lper dig att rationalisera korrekt s?kerhetsteknik och skydda vitala arbetsbelastningar, applikationer och information i en molnaktiverad v?rld.? Rationalisera och optimera investeringarna i s?kerhetsteknik som f?rb?ttrar effektiviteten, minskar kostnaderna och f?renklar verksamheten.

 • STYRNING, RISK OCH EFTERLEVNAD

  SKYDDA VARUM?RKETS ANSEENDE

  Expanderande digitala f?retag handskas med komplexa krav p? styrning och efterlevnad.? IT-s?kerhetsrisker ?r nu ett problem ?nda upp p? styrelseniv?, och det r?cker inte att uppfylla minimikraven. Med Cognizant Securitys svit f?r styrning, risk och efterlevnad kan du bed?ma aktuella risker, verifiera efterlevnad av standarder och implementera teknik och policyer som underl?ttar fortsatt efterlevnad.

 • MOLNS?KERHET

  S?KER MOLNIMPLEMENTERING

  Migrerar du arbetsm?ngder, program och data till molnet? F?rdelarna ?r sj?lvklara, men s?kerheten f?rbises ofta. Det ?r avg?rande att f?rst? risken och efterlevnadskraven s?v?l som konsekvenserna f?r program och identiteter.? Cognizant tillhandah?ller expertisen som du beh?ver f?r att minimera riskerna med molnmigrering.

DE SENASTE IDéERNA

25 %

av f?retagens datatrafik kommer att ignorera gr?nss?kerheten och g? direkt fr?n mobila enheter till molnet ?r?2018.

Gartner – specialrapport: cybers?kerhet med den digitala aff?rsv?rldens hastighet

V?RA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med v?rldsledande f?retag s? att vi kan ut?ka v?rt utbud av tj?nster och leverera helt?ckande l?sningar till kunderna. ?ver 85 strategiska allianser med v?rldsledande f?retag ger oss m?jlighet att erbjuda kompletta l?sningar f?r dina verksamhets-?och IT-utmaningar.

AWS
CA Technologies
Cisco
IBM

Nyheter

L?S MER OM OSS
Se alla nyheter fr?n Cognizant

H?ll dig uppdaterad om vad som h?nder p? Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.