carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

F?renkla och skydda din infrastruktur

MODERNISERA DIN INFRASTRUKTUR F?R EN VERKSAMHET SOM ALDRIG SOVER

Se till att verksamheten alltid ?r tillg?nglig och leverera anpassade gr?nssnitt via flexibla, digitala infrastrukturer och tj?nster.

UPPKOPPLAD. KOGNITIV.
ALLTID P?.


Omvandla din infrastruktur?f?r den digitala tids?ldern

Dagens kunder vill ha smidiga, intuitiva och anpassade gr?nssnitt n?r de anv?nder produkter och tj?nster. Den digitala tids?ldern tvingar f?retag som ditt att f?rvandlas genom teknik f?r att h?lla sig relevanta. Dina tj?nster m?ste alltid vara tillg?ngliga och infrastrukturen m?ste f?rutse f?r?ndringar innan de sker, s? att du kan agera snabbt och l?mna kunderna med ett leende p? l?pparna.

Cognizant hj?lper dig att bli f?rberedd p? den digitala tids?ldern med infrastrukturtj?nster som f?r?ndrar f?retagens ansikte. Vi kan hj?lpa ditt f?retag att maximera potentialen f?r automatisering och ett programvarudefinierat datacenter (SDDC) genom att leverera tj?nster via en verksamhetsanpassad katalogmodell.

SE V?RA ERBJUDANDEN

Framtidens IT-infrastruktur

S? h?r ser framtidens IT-infrastruktur ut. V?rt ramverk HEROES leder dig p? v?gen.

L?SNINGAR

H?LL DIG I FRAMKANT


Aff?rskraven f?r?ndras hela tiden – vilket betyder att infrastrukturen m?ste klara mer f?r att du ska kunna h?lla dig steget f?re konkurrenterna.?Cognizants moln- och infrastrukturtj?nster ser till att verksamheten alltid ?r redo, h?jer medarbetarnas produktivitet, integrerar avdelningar och grupper och framtidss?krar organisationen.

 • Hybridmoln

  EN SNABBARE DIGITAL RESA

  Cognizants Hybrid Cloud-utbud erbjuder en omfattande portf?lj av tj?nster som omfattar design, byggen, migrering och drift i b?de privata och offentliga molnmilj?er. Du f?r en grund f?r digitalklar drift genom omvandling av befintliga IT-strukturer till en framtidsklar as-a-service-leveransmodell. Du kan ocks? v?lja alternativ som b?st passar dina specifika behov.

  L?S MER
 • DIGITALA ARBETSPLATSTJ?NSTER

  F?RB?TTRA MEDARBETARUPPLEVELSEN

  St?rande digitala tekniker f?r?ndrar dagens arbetsplats. Omdefiniering av arbetsplats inneb?r att du ?verg?r fr?n en aff?rsinriktad till en medarbetarcentrerad modell, samtidigt som du s?kerst?ller f?retagets efterlevnad och s?kerhet. WorkNEXT? Solutions, Cognizants Digital Workplace Services-svit, tillhandah?ller toppmodern teknik och f?rstklassiga supporttj?nster, vilket ger dina medarbetare friheten att arbeta var och n?r som helst.

  L?S MER
 • EDGE-TJ?NSTER

  VI LEVERERAR KUNDUPPLEVELSER

  Den st?ndigt ?kande genereringen, behandlingen och konsumtionen av data i realtid i f?retagets periferi leder till att de fr?msta f?retagen bygger infrastrukturtj?nster med ett utifr?nperspektiv. Cognizants Edge-tj?nster erbjuder hanterad edge-to-core-datoranv?ndning samt relaterade branschl?sningar, tj?nster och plattformar f?r branschvariationer och skalning.

  L?S MER
 • HANTERING AV F?RETAGSTJ?NSTER

  INTEGRERA MED DIGITALT

  Vi sammankopplar avdelningar och grupper

  N?r volymen och hastigheten f?r data och interaktioner forts?tter att v?xa m?ste avdelningarna och grupperna i din organisation integreras. Smidiga, avbrottsfria och intelligenta tj?nster kr?ver tj?nstehantering och artificiell intelligens (AI).?

  Cognizant kan hj?lpa till med att st?rka integreringspunkterna i organisationen.?Vi erbjuder n?sta generations tj?nstehantering: branschplattformar f?r sjukv?rd, finansiella tj?nster och f?rs?kring. Vi erbjuder ?ven automations- och AI-tj?nster, serviceintegrering och -hantering (SIAM), DevOps samt tj?nster f?r riskhantering, efterlevnad och regler

   

BRANSCHERK?NNANDEN

DE SENASTE IDéERNA

V?RA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med v?rldsledande f?retag s? att vi kan ut?ka v?rt utbud av tj?nster och leverera helt?ckande l?sningar till kunderna. Strategiska allianser med v?rldsledande f?retag ger oss m?jlighet att erbjuda kompletta l?sningar f?r dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant ?r Premier Consulting Partner f?r AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS f?r sjukv?rd och biovetenskap, finansiella tj?nster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Google Cloud

Cognizant ?r Premier Google Cloud Partner. Tack vare det h?r samarbetet kan vi erbjuda dig innovationer inom AI, maskininl?rning, molnbaserade plattformar samt gemensamma l?sningar som drivs av n?sta generationens acceleratorer, d?ribland TensorFlow, DialogFlow, Kubernetes, API:er, mikrotj?nster och containrar. Agila plattformar m?jligg?r snabbt konceptskapande som uppfyller m?nniskors behov med intelligenta insikter i realtid och global t?ckning.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omst?llning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 ?r och fokuserar tillsammans p? att s?tta kunden i centrum. Vi hj?lper kunderna att f?rnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer f?r att kunna frig?ra ny potential med ett f?rh?llningss?tt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

PARTNER I FOKUS

Cognizant ?r Premier Consulting Partner och Channel Reseller f?r Amazon Web Services (AWS) och tillhandah?ller en tillf?rlitlig, skalbar och prisv?rd infrastrukturplattform i molnet.

Nyheter

22 maj 2017
Cognizant introducerar en v?rdadministrationsplattform som bygger p? Microsoft Azure

TriZettos molnl?sning f?r sjukv?rden g?r att betalare som Wisconsin Physicians Service Insurance Corporation kan effektivisera aff?rsverksamheten, s?nka de administrativa kostnaderna och f?rb?ttra medlemmarnas erfarenhet.

10?APRIL 2017
ABN AMRO Clearing v?ljer Cognizant som strategisk partner f?r molnaktivering av sin globala IT-infrastruktur

Cognizant har utvalts av ABN AMRO Clearing (AACB), ett ledande globalt clearing-f?retag, som strategisk partner f?r molnaktivering av sin globala IT-infrastruktur n?r de ska l?gga grunden f?r sin digitala omvandling.

22 september 2016
Cognizant nominerat till "winner's circle" f?r servicenow-funktioner

Ny HfS-forskningsrapport placerar Cognizant bland ”flockens ledare” n?r det g?ller hj?lp till kunder att skapa merv?rde genom n?sta generations IT-l?sningar f?r n?ttj?nstekonomin.

L?S MER OM OSS
Se alla nyheter fr?n Cognizant

H?ll dig uppdaterad om vad som h?nder p? Cognizant.


Evenemang

7–10 maj 2018
Las Vegas, NV
ServiceNow Knowledge18

Cognizant deltar som Platinum-sponsor p? Knowledge18 , den st?rsta konferensen f?r tj?nstehanteringsf?retag med hundratals delseminarier, praktiska labbar och workshops.

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.