COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

Cognizanti Journal

L?t v?ra b?sta och skarpaste hj?rnor utmana g?ngse uppfattningar.

2017 APEX Award Winner for Publication Excellence

2018

Cognizanti volym 11, nummer 1

Digitaliseringens globala mosaik

I detta nummer av Cognizanti forts?tter vi v?r digitala utforskning ur kundernas perspektiv, som h?nger med i digitaliseringen f?r att utveckla sitt nationella och globala marknadsledarskap.

2017

2017 APEX Award Winner for Publication Excellence

Cognizanti volym 10, nummer 1

L?rdomar av digitala ledare

Denna utg?va av Cognizanti ?r personlig och fokus ligger p? ber?ttelser om digital omvandling som har skrivits av h?ga f?retagsledare f?r Deutsche Telekom, UBS, Levi Strauss & Co. och Anthem Inc.

2016

2016 APEX Award Winner for Publication Excellence

Cognizanti volym 9, nummer 1

Framsteg p? v?gen mot digital autenticitet

Denna utg?va av Cognizanti utforskar k?rnan i vad det inneb?r att vara digital (en hundraprocentigt digital attityd och kundautonomi som grundpelare) och den st?rre roll som genuint moderna IT-chefer kan spela f?r f?retagets framg?ng – b?de ur ledarskapssynvinkel och med tanke p? kraven i en ekonomi pr?glad av tillf?lliga uppdrag.

Cognizanti Journal | Cognizant Sverige
tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 03/08/2017*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); } function floodPDF(downloadDescription,downloadReferrer){ //var check = '/content/cognizant-dotcom/sv-SE/latest-thinking/cognizanti'; //console.log("check PDF Click",check); /*Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove Activity name of this tag: pdf_general-download URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://www.yizv1.com/tbd This tag must be placed between the and tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 11/29/2016*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); }