carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

S?tta en ny agenda

OMVANDLA KONSUMTIONSVAROR F?R DEN DIGITALA TIDS?LDERN

Varum?rken som snabbt b?rjar anv?nda digital teknik blir f?rst med att f? en konkurrensf?rdel.

BESVARA DET DIGITALA LOCKROPET


Det r?der ingen tvekan om att digital teknik omformar marknaden f?r konsumtionsvaror och suddar ut gr?nserna mellan butiker och varum?rken f?r evigt.

Vissa vanliga varum?rken m? ha tappat mark till upproriska konkurrenter, men morgondagens vinnare ?r de som besvarar det digitala lockropet och skaffar sig en konkurrensf?rdel.

De fr?msta leverant?rerna av konsumtionsvaror tar hj?lp av Cognizant n?r de bygger en digital kultur. De v?rdes?tter v?r expertis inom den senaste tekniken, som molnet, marknadsf?ring i flera kanaler, blockkedjan och artificiell intelligens.?

V?RA MARKNADSSEGMENT

KL?DER OCH SKOR

L?sningar f?r att f?rb?ttra ink?psstrategierna, etiketthanteringen, priss?ttningen, handeln och f?retagets effektivitet.

VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR

Fr?mja innovation, f?rkorta ledtiderna och skapa kraftfullare varum?rken med hj?lp av v?r branscherfarenhet och v?ra digitala tekniker.

HEMELEKTRONIK

Vi hj?lper dig att bli mer innovativ i den snabbf?r?nderliga globala elektronikbranschen n?r det g?ller allt fr?n produktdesign till kundleverans.

MAT OCH DRYCK

Hantera den f?r?nderliga konsumtions-, f?rs?rjningskedje- och teknikdynamiken genom att dra nytta av Cognizant erfarenhet av digitalisering.

HEM OCH PERSONV?RD

Hantera produktkommodifiering, v?xande budgetar f?r forskning och utveckling och st?ndigt f?r?nderlig konsumentdemografi med hj?lp av insikter och innovationer.

CPG vid den kritiska punkten:?s? kan varum?rken bli vinnare i de nya v?garna till marknaden

Eftersom konsumentf?rpackade varor i allt h?gre grad ?verg?r till digitala hyllor har den traditionella marknadsf?ringen av varum?rken blivit f?r?ldrad.?

VISA PDF

KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

Cognizant erbjuder digitala l?sningar som ?r v?l avpassade f?r f?retag i konsumentvarubranschen, bl.a. hantering av s?ljfr?mjande ?tg?rder och programvaror och tj?nster f?r molnet, mobila enheter, sociala medier och analys.

 • Hantering av s?ljfr?mjande ?tg?rder

  S?ljfr?mjande ?tg?rder ?r en stor kostnadspost f?r f?retag i konsumtionsvarubranschen. V?ra TPM/TPO-l?sningar och tj?nster f?r processomvandling hj?lper dig att ber?kna avkastningar p? investeringarna och fatta b?ttre beslut. Vi erbjuder TPM/TPO-konsulttj?nster, l?sningar och omarbetningar av processer som kan hj?lpa dig att systematiskt ber?kna investeringarnas avkastning och effektivitet.

  L?S MER
 • Tj?nster inom marknadsf?ring och varum?rkesprofilering

  Marknadsf?ring handlar i allt st?rre utstr?ckning om data, insikter och avkastning p? investeringar. V?ra team st?r beredda att hj?lpa dig med att l?gga om dina marknadsf?ringsrutiner och skapa funktioner f?r digital marknadsf?ring – fr?n datahantering och funktionsupps?ttningar till hur du l?ser och tolkar data. V?ra tj?nster f?r konsumtionsvaruf?retag inkluderar socialt n?tverkande, assetSERV – v?r l?sning f?r hantering av digitala resurser – och digitalisering av marknadsf?ringsverksamheten. Vi erbjuder ocks? analysverktyg f?r interaktiv marknadsf?ring och mer konventionell marknadsf?ring.

 • L?sningar f?r ?kad s?ljeffektivitet

  Skapa konkurrensf?rdelar och h?j avkastningarna p? investeringar i butikskampanjer och marknadsf?ringsartiklar med v?ra tj?nster. Vi erbjuder bland annat s?ljfr?mjande ?tg?rder, s?ljprocessf?rb?ttringar, detaljhandelsl?sningar och assetSERV, v?r l?sning f?r hantering av digitala produkter. Vi erbjuder ocks? Qualytics, v?rt f?rkonfigurerade analysverktyg f?r analys av data, st?mning och konversationer p? sociala n?tverk.

 • Hantering av f?rs?rjningskedjan

  Bli mer resurssn?l och snabbare genom smartare leveranskedjor s? att du kan effektivisera leverant?rsn?tverket, lagerhanteringen och andra nyckelomr?den i verksamheten. V?ra tj?nster innefattar strategiska l?sningar f?r, omvandling av samt planering, utf?rande och samarbete med avseende p? f?rs?rjningskedjan. Vi erbjuder ocks? lagerhantering och SMART Toolkit – Cognizants S&OP-verktyg f?r beredskapsbed?mning och rapportering som hj?lper dig att optimera f?rs?ljningen och verksamheten.

DE SENASTE IDéERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

?Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.