COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

M?nniskor – inte bara maskiner – kommer att driva den digitala innovationen

As new technologies cause value chains to rapidly evolve, human tasks are digitizing, as machines alter how knowledge work is performed

?versikt

Digital innovation som drivs av m?nniskor

F?r att utvecklas i v?r digitala era av m?jligheter och ovisshet kr?vs innovation, experimentering och samarbete i allt snabbare takt. Den drivande kraften bakom utvecklingen ?r inte n?gon fantastisk teknik – det ?r beg?vade m?nniskor.

Hur den m?nskliga kompetensen yttrar sig, hittas och anv?nds, f?r?ndras radikalt genom en kombination av nya algoritmer, automatisering, maskininl?rning och digitala plattformar. M?nga f?retag skrotar ?ldre, statiska organisationsmodeller och skapar mindre, flexiblare kompetenskluster som inriktar sig p? en viss marknad eller nisch.

En ny avancerad arbetsstruktur organiserar m?nniskans och maskinens uppgifter parallellt i samklang. 

Kompetenskluster dyker upp ?verallt. F?retag bygger egna plattformar och uppmuntrar tredje part att arbeta med saminnovationsprocesser p? ?mnet FoU eller kundengagemang. Chefer beh?ver s?tta experimentella aff?rsprocesser i rullning och dra nytta av m?jligheterna som dessa nya kluster och plattformar inneb?r.

Ladda ner v?r forskning:

M?nniskor – inte bara maskiner – kommer att driva den digitala innovationen

En ny titt p?

Den digitala
organisationens?
dynamik

 

Digital innovation

Drivs av
m?nniskor

DE SENASTE ARTIKLARNA

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchains Smart Contracts: den nya...

Genom att ta bort mellanh?nder och m?jligg?ra smarta avtal med...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Hur digitaliseringen leder till ...

Uppdaterade industriprodukter som f?rb?ttras genom Code Halo-t?nkande...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Generera int?kter med "Internet of...

Av alla f?retag ?r det tillverkarna som kommer att tj?na mest p? ... .

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Beyond Machines, Why the Digital Economy...

Utvecklingen av en digital arbetskraft har blivit n?dv?ndig med...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

M?nniskor – inte bara maskiner – kommer...

M?nskliga roller och uppgifter digitaliseras eftersom maskiner f?r?ndrar...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Talent Augmentation: Through Intelligent...

Smarta robotar utvecklar kompetensen och kreativiteten hos smarta...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Dags f?r "Retail Therapy" med...

Anybody can “go digital,” but rather than a big-bang approach, leading...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Processdigitalisering: St?dja kundens...

From the back office to the front office, banks need a realistic way...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Dags f?r "Retail Therapy" med...

Anybody can “go digital,” but rather than a big-bang approach, leading...

Previous
Next
Framtidens digitala arbetskraft | Cognizant Sverige
tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 03/08/2017*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); } function floodPDF(downloadDescription,downloadReferrer){ //var check = '/content/cognizant-dotcom/sv-SE/latest-thinking/the-digital-organization'; //console.log("check PDF Click",check); /*Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove Activity name of this tag: pdf_general-download URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://www.yizv1.com/tbd This tag must be placed between the and tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 11/29/2016*/ var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; $('').appendTo('head'); }