carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Den nya hj?lpen

?VERG? TILL DIGITALA L?SNINGAR OCH UPPN? B?TTRE UTFALL I SJUKV?RDEN

Omforma f?retaget med nya m?jligheter att ?ka produktiviteten, f?rb?ttra l?kemedelss?kerheten och s?kerst?lla regelefterlevnad.

FR?MJA OMVANDLING


Biovetenskapsf?retag har krav p? sig att f?rnya sina processer s? fort som m?jligt.

F?r att tillgodose den hastighet vid vilken branschen utvecklas anammar ledande organisationer digital omvandling. Det finns dock utmaningar med att integrera digitala l?sningar i den ?vergripande aff?rsstrategin, bland annat att skapa en f?retagskultur som fokuserar p? intressenternas erfarenheter.

Cognizant omdefinierar hur biovetenskapsf?retag genomf?r digitala satsningar. Det ?r d?rf?r alla 30 av de 30 fr?msta globala l?kemedelsf?retagen, 9 av de fr?msta 10 bioteknikf?retagen och 12 av de 15 fr?msta medicintekniska f?retagen v?ljer oss.

V?RA MARKNADSSEGMENT

MEDICINTEKNISKA ENHETER

Tj?nster och l?sningar som hj?lper ledande personer i olika branscher att f?rb?ttra processerna f?r produktutveckling och tillverkning inom centrala operativa funktioner.

FARMACEUTISKA OCH BIOTEKNISKA F?RETAG

Nya tankes?tt och l?sningar som hj?lper l?kemedels- och bioteknikf?retag att rationalisera kostnader och f?rb?ttra effektiviteten samt omst?llningsf?rm?gan i verksamheten.

 

HJ?LP ATT BLI FRISK

V?ra senaste inledande unders?kningar visar att h?lsov?rds- och biovetenskapsorganisationer m?ste se till att deras digitala projekt engagerar patienterna och g?ra branschens opersonliga v?rdsystem mer inbjudande genom empati, personanpassning och sj?lvst?ndighet f?r att f?rb?ttra utfallen.

L?S H?LSOSTUDIEN OM DU VILL VETA MER?

KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

Cognizant erbjuder ett stort utbud av konsulttj?nster och l?sningar f?r globala f?retag inom branscherna biovetenskap, l?kemedel och bioteknik.

FOKUS P? L?SNING
Cognizants MedVantage?

MedVantage ?r en integrerad molnl?sning f?r f?rs?ljning, service och klagom?lshantering baserat p? plattformen Salesforce.com. Salesforce.com. MedVantage ?r s?rskilt utformad f?r den medicintekniska branschen och fr?mjar b?ttre kundkontakter, garanterar kundn?jdhet och s?kerst?ller regelefterlevnad.

Cognizant erbjuder l?sningar som ?r specifika f?r de utmaningar som ... Bl?ddra bland sidorna nedan f?r mer information:

DE SENASTE IDéERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.