carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

H?ja ribban f?r konkurrensen

OMDEFINIERA SHOPPINGUPPLEVELSEN MED DIGITALA L?SNINGAR

Oavsett om det g?ller att ?vertr?ffa f?rv?ntningarna, fr?mja kundlojaliteten eller g?ra om leveranskedjan kan detaljhandlare gagnas av att anamma ett nytt digitalt perspektiv.

BEM?STRA DEN DIGITALA F?RDELEN


F?r?ndringstakten inom detaljhandeln accelererar som aldrig f?rr. Och den visar inga tecken p? att sakta ned.

Enligt ny forskning fr?n Cognizant f?r ?terf?rs?ljare med exceptionellt stark int?ktstillv?xt redan en h?gre procentandel av f?rs?ljningen fr?n digitala kanaler. Kappl?pningen om att bli bland de f?rsta med digital omvandling har b?rjat, och det finns inte tid att v?nta.

Detaljhandelns n?sta gr?ns

Det finns gott om utrymme i den digitala ekonomin f?r traditionella ?terf?rs?ljare, f?rutsatt att de byter fokus fr?n produkter till upplevelser genom att kombinera det fysiska med det digitala och d?rmed erbjuda personanpassade shoppingupplevelser.

VISA PDF

V?RA MARKNADSSEGMENT

KONSUMTIONSVAROR

Skapa nya s?tt att f?rb?ttra kundupplevelsen, st?rka dina varum?rken och ?ka marknadsandelen.

VARUHUS

Maximera kundservice och vinst och m?t f?r?nderliga krav i en milj? av ?kande konkurrens och komplexa f?rs?rjningskedjor.

L?GPRISVARUHUS

Optimera marknadsf?ringsmaterial, ?ka effektiviteten i f?rs?rjningskedjan och generera produktblandningsprognoser f?r b?ttre kundbeh?llning.

LIVSMEDELSAFF?RER

Justera priser, finjustera lagerplanering och distribuera n?sta generations Point of Safe-system f?r en b?ttre kundupplevelse.

SPECIALITETSHANDLARE

Bejaka framtidens ink?psm?nster genom att leverera idéer och l?sningar f?r butiksf?rs?ljning via sociala n?tverk.

S? skiljer digitalt t?nkande detaljhandelns ledare fr?n eftersl?ntrarna

V?r forskning visar f?rv?nansv?rt stora skillnader i hur digitala ledare och eftersl?ntrare uppfattar den digitala framtiden och tar sig an de h?r f?r?ndringarna.

VISA PDF

KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

Cognizants praxis f?r detaljhandeln hj?lper f?retag att g?ra dagens problem till nya aff?rsm?jligheter.

FOKUS P? L?SNING
Adaptive Spaces

Omvandla s?ttet p? vilket kunderna interagerar med verksamhetslokalen –?och omvandla den fysiska lokalen till en konkurrensfaktor i st?llet f?r en resursslukare.

L?S MER

Se specialanpassade l?sningar f?r den h?r branschen.

DE SENASTE IDéERNA

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.