carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Investera i innovation

TRANSPORTSEKTORN ST?R INF?R OMVANDLING

Cognizant g?r det m?jligt f?r transport- och logistikf?retag att dra nytta av den digitala omvandlingen –?oavsett om det handlar om att hantera ?kande kostnader eller utveckla nya aff?rsmodeller.

SKAPA ETT AGILT F?RETAG


Med digital omvandling f?r?ndras hela verksamheten f?r hur logistikf?retag planerar, upphandlar och genomf?r.

Ett snabbare tempo och mindre tids?tg?ng ger dig exempelvis en f?rdel i den v?xande realtidsekonomin. Hyperuppkoppling b?rjar bli verklighet inom transport och logistik. Och digitala logistikkedjor eliminerar flaskhalsar i dagens digitala arbetsfl?den.

En m?ngd nya krav f?r?ndrar transport- och logistikbranschen f?r evigt. Cognizant hj?lper dig att modernisera och integrera ?ven de mest komplexa transport- och logistiksystemen f?r den digitala v?rlden.

V?RA MARKNADSSEGMENT

TRANSPORTF?RETAG

Tj?nster som hj?lper v?g-, j?rnv?gs- och sj?transportf?retag samt flygplatser och hamnar att f?rb?ttra insynen i logistikkedjan och s?nka kostnaderna.

LOGISTIKLEVERANT?RER

Tj?nster som hj?lper leverant?rer av 3PL-, 4PL- och distributionstj?nster att optimera laster och rutter, f?rb?ttra leveransernas punktlighet och utnyttja digitala trender.

POST OCH EXPRESS

Tj?nster som hj?lper post- och expressf?retag att f?rb?ttra kundtj?nsten, effektivisera backoffice-processerna och utnyttja digital teknik.

S? kan ett kontrolltorn f?r logistikkedjan ?ka de digitala aff?rsf?rdelarna?

F?retag kan ?vervinna underm?liga digitaliseringsf?rs?k av logistikkedjan genom att fokusera p? viktiga prestandam?tt med hj?lp av prediktiv analys och data som delas i alla funktionsomr?den, inom och utanf?r organisationen.

VISA PDF

KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

Cognizant erbjuder ett flertal l?sningar som ?r v?l l?mpade f?r leverant?rer av transport- och logistiktj?nster, inklusive Smart Yard Management, dynamisk ruttplanering och analys.

 • L?sningar f?r utleveranslogistik

  V?ra utleveranslogistiska (OBL) l?sningar hj?lper kunderna att g?ra sina OBL-processer till konkurrensf?rdelar.

  L?S MER
 • Digital tull?sning

  Cognizants utbud utnyttjar den senaste utvecklingen inom digital teknik f?r att kunna erbjuda realtidsplanering och ruttl?ggning f?r fordon i trafik. Artificiell intelligens, maskininl?rning, robotprocessautomatisering och en stabil transaktionsbearbetningsmotor minimerar int?ktsl?ckage, f?rb?ttrar slutanv?ndarens upplevelse och optimerar back-office- och kundtj?nstprocesser.

 • Logistikanalys

  Cognizant LogiTics ?r v?r analysl?sning f?r akt?rer i transport- och logistikbranschen. LogiTics anv?nder flera olika indata och behandlar olika m?tv?rden f?r f?rs?rjningskedjan som hj?lper f?retagsanv?ndare att planera logistikverksamheten p? ett effektivare s?tt.

 • ?versikt ?ver upph?mtnings- och leveransprocesser

  V?r l?sning mPAD erbjuder realtids?versikt av upph?mtning och leverans av gods och paket. Det hj?lper leverant?rer av logistiktj?nster att uppn? b?ttre on-time-prestanda och f?rb?ttra kundservice.

DE SENASTE IDéERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.