carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Blicka fram?t

RESOR P? ETT NYTT S?TT

Ny digital teknik, f?r?ndrade resvanor och innovativa produkttyper ?r bara n?gra av de krafter som driver ny tillv?xt i reseekosystemet.

RESE- OCH HOTELLBRANSCHEN I DEN DIGITALA ERAN


Rese-, restaurang- och hotellbranschen f?r?ndras i grunden av en genomgripande omvandling.

F?rbered dig p? en framtid av chattrobottj?nster, utvidgade lojalitetsekosystem och teknikstyrda g?stupplevelser –?tillsammans med ny konkurrens fr?n icke-traditionella konkurrenter.

Cognizants omfattande globala erfarenhet av att hj?lpa ledande f?retag ger oss ett unikt digitalt perspektiv om vad som ?r b?st f?r ditt f?retag.

Rese- och hotellbranschen i den digitala eran

S? h?r f?rbereder du dig p? en framtid av chattrobottj?nster, utvidgade lojalitetsekosystem, personall?sa receptioner och teknikstyrda g?stupplevelser –?samtidigt som du m?ter ny konkurrens fr?n icke-traditionella konkurrenter.

VISA PDF
HOTELL OCH RESTAURANG

Digital teknik som g?r snabbmat ?nnu snabbare

 • Expand

  Utmaningen

  En snabbmatskedja beh?vde en mobilapp i vilken kunderna kan best?lla mat online.?F?r att h?lla j?mna steg med kundernas behov och ?nskem?l ville en stor snabbmatskedja utveckla egna digitala omnikanalsfunktioner. F?retaget ville utforma och implementera en mobil matbest?llningsapp och en strategi f?r innovation och tillv?xt i den digitala rymden.?F?retaget beh?vde en partner som spelar en nyckelroll i att utveckla funktionerna och bygga en plattform som leder till m?jligheter i den digitala framtiden.


  V?r strategi

  F?retaget valde Cognizant p? grund av v?ra kvalitativa mobila l?sningar, och eftersom vi kunde erbjuda en digital kundstrategi som skulle uppfylla f?retagets pressande behov och m?jligg?ra l?ngsiktig framg?ng. Vid utvecklingen av en mobilapp f?r f?retaget b?rjade vi med en digital vision som kunde implementeras i faser ?ver tid. Vi h?ll workshops och gjorde intervjuer f?r att f?rfina visionen om f?retagets ”dr?mapp”. Sedan designade vi appen med en iterativ, agil metod d?r vi byggde och testade tekniken i snabba cykler s? att vi kunde demonstrera den f?r kundteamet, f? ?terkoppling och g?ra justeringar vid flera tidpunkter under utvecklingen och testningen.

  En matbest?llningsapp som leder till snabb servering.

  Nu kan f?retaget registrera v?rdefulla data som ger full f?rst?else av kundernas best?llningsm?nster och -preferenser. Det i sin tur g?r det m?jligt f?r f?retaget att utveckla nyckeltal f?r att m?ta appens effektivitet n?r det g?ller att uppfylla m?len, och att samla in v?rdefull ?terkoppling fr?n kunderna om hur appen kan f?rb?ttras.

  Pilotstudie med 125 butiker

  f?ljt av en f?retagsomfattande drifts?ttning

  10–15?%

  ?kning av den genomsnittliga notan

  Skapat f?r framg?ng

  app som har st?d f?r flera digitala kanaler

V?RA MARKNADSSEGMENT

TJ?NSTER F?R FASTIGHETER OCH EGENDOMAR

Omvandla fastighetstj?nster och leverera verkligt v?rde till kunderna med v?ra innovativa l?sningar och djupa branschkunskaper.

RESTAURANG- OCH MATTJ?NSTER

St?rk ditt varum?rke och interagera med g?sterna p? nya s?tt genom att arbeta med ledande akt?rer i restaurang- och stork?ksbranschen.

RESEAGENTER

V?rt team har l?ng erfarenhet av plattformar f?r globala distributionssystem (GDS) och detaljhandelsf?retag samt onlineresebyr?er.

RESELEVERANT?RER

Cognizant ?r en ledande leverant?r av tj?nster till hela resebranschen. Vi betj?nar flygbolag, operat?rer av hotell och turistanl?ggningar, hyrbilsf?retag och kryssningsrederier.

Rese- och detaljhandelsbranschen:?f?rb?ttra resultat genom synergi

Digital f?rnyelse ger rese- och detaljhandelsbranschen en unik f?rm?ga att samarbeta och bygga mer personliga och uppslukande upplevelser som f?rb?ttrar lojaliteten till en l?gre kostnad.

VISA PDF

KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

Du kan lita p? att Cognizant levererar konsulttj?nster och l?sningar som ?r skr?ddarsydda f?r de aff?rsm?ssiga och tekniska utmaningar som alla rese- och hotellf?retag m?ter.

 • Adaptive Spaces
  Adaptive Spaces

  Omvandla s?ttet p? vilket kunderna interagerar med verksamhetslokalen –?och omvandla den fysiska lokalen till en konkurrensfaktor i st?llet f?r en resursslukare.

  L?S MER
 • Expertn?tverk f?r butiksst?d och servicedesk

  I och med att kunderna har ett ?verfl?d av valm?jligheter och att aff?rstrycket intensifieras p? aktiviteter som f?rs?ljning i j?mf?rbara butiker, m?ste butikerna l?sa POS- och back-of-house-support?renden snabbt s? att de kan ?gna tid ?t att hj?lpa kunderna och generera int?kter. V?rt expertn?tverk f?r butikssupport hj?lper butiker och franchisetagare med deras teknik- och aff?rsbehov p? ett effektivt och m?tbart s?tt, vilket ger en smidig kundupplevelse.

 • OrderServ – en omnikanalsl?sning f?r best?llning

  V?r anpassningsbara teknikplattform ger en smidig e-handelsupplevelse med flera kanaler som integrerar best?llningar med alla aspekter av f?retaget – fr?n restaurangkassan till k?kshanteringssystemet och f?retagssystemet som f?ljer upp f?rs?ljningar och transaktioner. OrderServ kan hj?lpa dig att bygga starka lojalitetsprogram med m?lgruppsfokuserade erbjudanden och bel?ningar genom anv?ndning av avancerade analysverktyg.????

  L?S MER

DE SENASTE IDéERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IH?G
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

TA F?RSTA STEGET

Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

?Se vad digitala l?sningar kan g?ra f?r din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.